lördag 15 juli 2017

Ikoner och runor

Kortare text

Talking Stick by Viveca Lammers. Nordic style.
Talpinnen lär oss autentisk kommunikation

Om man vill känna sig extra mycket nordisk så kan man kalla sin Talking Stick för ”talpinne” och dekorera den med runor. Funktionen är ändå densamma. Pinnen bör ha ett speciellt utseende för att kunna fungera som en ikon, som öppnar hjärnans program ”Authentic Communication”.

När det gäller ikonerna i datorn eller i telefonen så är det nog inte så många som tycker att det är mystiskt, trots att vi (de flesta) inte alls vet hur det fungerar. Vi förstår att det är datatekniker som manipulerar elektriska impulser i små ledningar och vi fattar att dessa ingenjörer och tekniker tydligen ”kan sitt jobb”. Vi vet att en ikon tar vårt sinne till ett visst ämnesområde, en viss funktion, triggar en viss känsla, men vi vet inte att det var så för 200 år sedan också, långt innan vi hade några lysande skärmar och stora reklamskyltar med varumärken. 
I stället så tror vi (eller anser) att gamla tecken är mystiska och besitter magiska krafter. Dem kan vi trolla med!!! Vi går på kurser och lär oss hur vi ska vrida och vända dem och sjunga och ramsa formler.... Samtidigt blir vi själva, om vi inte är uppmärksamma, bortkollrade och borttrollade av dagens ikoner, formler och symboler i reklam och propaganda och dagens magiker kallas PR-konsulter, som i likhet med shamaner ”...är bombsäkra på att saker som djup, strategi och eftertanke är centralt för att uppnå bra resultat.”  Läs mer...




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...